Anderlecht : 6.6° C

Tennis in de zomer

De installaties tot uw beschikking:
- 10 buitenvelden
- 5 binnenvelden

De terreinen zijn beschikbaar elke dag van 9 tot 22u, in het week-end en op feestdagen inbegrepen. Het is nodig de terreinen te borstelen na het spelen en de terreinen bij felle droogte te sproeien voor het spelen.

De terreinen zijn genummerd van 1 tot 15. Een bord met het nummer van het veld erop wordt aangehangen aan de omheining van elk terrein.

De vestiaires zijn beschikbaar van 8u30 tot 22u30

Voor de amateurs van petanque zijn 3 terreinen aangelegd.

De inschrijvingen:
U kan zich inschrijven of herinschrijven via de internetsite.
We vragen u uitdrukkelijk de inschrijvingsfiche in te vullen en uw mailadres te vermelden.
De betaling van uw lidgeld mag gebeuren via overschrijving op rekeningnummer van de club: IBAN BE 84 0012 4736 7759. (gelieve naam, voornaam en geboortedatum van het lid te vermelden).

Het is eveneens mogelijk u in de chalet in te schrijven. De inschrijvingen in het chalet voor het zomerseizoen hebben plaats op 17 en 18 maart en op 24 en 25 maart 2018 van 10 tot 12u00.

Uw account (gebruikersnaam en paswoord) zal actief zijn 2 à 3 dagen nadat u uw lidgeld in orde hebt gebracht

Lidgelden 2018:
115,00 € voor het eerste gezinslid
95,00 € voor het tweede gezinslid
80,00 € voor het derde gezinslid
65,00 € voor de jeugd -16 jaar
40,00 € voor de jeugd -12 jaar

Het lidgeld omvat eveneens uw federatienummer die u een verzekering verschaft en u toelaat deel te nemen aan officiële tornooien. Er wordt een korting toegekend van 15€ aan de personen die hun federatienummer bij een andere club (tennis vlaanderen of aft) nemen.

Opening van het seizoen:
op maandag 2 april 2018