Anderlecht : ° C

Spelen met een niet-lid

Elk lid heeft de mogelijkheid om onbeperkt een persoon uit te nodigen die geen lid is van de club.

Hoe een terrein reserveren met een niet-lid?

Je meldt je gewoon aan met je account.

Je kiest voor een datum, uur en terrein.

Bij het kiezen van je partner klik je op het +teken (voeg één of meer genodigden toe) en vul je de naam in van je genodigde en je klikt op volgende ...

Je krijgt melding dat je reservatie bevestigd is en de clubverantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Voor het spelen dien je naar de bar van het clubhuis te gaan om je uitnodigen te betalen à rato van 10€ per uur.