Anderlecht : 9.1° C

Clubreglement

Bezetting van de velden
De terreinen zijn elke dag beschikbaar van 9 tot 22 uur, week-ends en feestdagen inbegrepen, behalve in geval van onderhoudswerken of officiële competities.

Lidmaatschap en toegangscodes
Uw lidmaatschap en uw paswoord zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Reservering van tennisterreinen
Elke lid kan op elk ogenblik 1 uur tennis reserveren. Na gespeeld te hebben kan u opnieuw een terrein reserveren.
De reserveringen gebeuren via ons elektronisch reservatiesysteem. Elke reservatie zal verplichtend twee namen bevatten.

Uitnodigingen
Uitnodigen van een niet-lid is toegelaten. Voorafgaand dient u 10,00 € per uur te betalen aan de bar van het chalet.

De installaties

  • De vestiaires zijn beschikbaar van 8u30 tot 22u30.
  • De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of diefstal in de vestiaires, in het chalet of op de tennisvelden.
  • De reglementaire tenniskledij is van toepassing. Het is verboden in bloot bovenlijf te spelen, geen joggingschoenen, enz...
  • Het is verboden op de tennisvelden te spelen wanner de terreinen onbespeelbaar zijn bevonden door een lid van de beheerraad of door de onderhoudsman. (bv er liggen plassen op het veld, of de ondergrond is te zacht...).
  • Het is verplicht de velden te borstelen na het spelen.
  • Het is verplicht voor het spelen het terrein te sproeien bij felle droogte.
  • Fietsen mogen niet op het tennisveld. Gelieve de voorziene plaatsen voor de fietsen te gebruiken.
  • Flessen, papier, etc dienen in de vuilnisbak gegooid te worden. Oude tennisballen kunnen in een speciale container gegooid te worden die zich bevindt in het chalet.
  • Dieren worden niet toegelaten op de velden.
  • De tennisomgeving is een park, geen parking. Uitzondering toegestaan door bestuur b.v. in geval van levering.

Sancties
De leden van de beheerraad staan in voor de toepassing van huidig reglement en kunnen de adequate opmerkingen maken indien het reglement niet gerespecteerd wordt. De beheerraad zal zich verplicht zien de leden die het reglement niet respecteren uit te sluiten van de club.